مدیریت رفتار به سبک پروفسور

برانکو سرمربی سابق تیم ملی و فعلی پرسپولیس چهره ای کاملاً شناخته شده است. حضور چندین ساله او در ایران فرای اتفاقات فوتبالی و نتایج آن از منظر دیگری نیز قابل توجه است. شخصیت و رفتار متفاوت برانکو نسبت به بسیاری از مربیان از او چهره ای ساخته که بسیاری از مردم و اهالی فوتبال حتی منتقدان وی و هواداران تیم رقیب برایش احترام ویژه ای قائل هستند. اکنون که  مجادله کلامی این روزهای او با سرمربی تیم ملی تیتر یک بسیاری از روزنامه های ورزشی است بدون آنکه بخواهیم قضاوت یا جانبداری از کسی در جریان این مجادله کلامی...

ادامه مطلب