بی خود بر خود

شاید بتوان این پرسپولیس را قوی ترین تیم تاریخ لیگ برتر دانست. روان بازی می کند، خوب گل می زند، خوب دفاع می کند، با رقیبانش فاصله امتیازی زیادی دارد، آقای گل و پاس گل متعلق به آن هاست و چندین امتیاز دیگر از این جنس دارد. از وقتی برانکو سرمربی سرخ پوشان شده تعداد باخت هایشان بسیار کم بوه و نظم و اقتدار مناسبی بر تیم حاکم است. به نظر من تا به حال برانکو در لیگ به هیچ تیمی نباخته است! اگر به بازی هایی که مرد کروات امتیاز کامل نگرفته با دقت بیشتری نگاه کنید در خواهید یافت...

ادامه مطلب