برنامه هیچم توسعه

هر سال که مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور به پایان می رسد و تیم ها در دوران آماده سازی برای فصل آینده مسابقات قرار می گیرند نکته ای قابل تأمل توجه انسان را به خود جلب می کند. تقریباً اکثر تیم های لیگ برتر از برنامه ای مدون، بلند مدت و یا حداقل میان مدت بهره مند نیستند. هیجانات کاذب فصل نقل و انتقالات، صرف هزینه های کلان برای بازیکنان متوسط و ضعیف داخلی و خارجی، عدم رویکرد منطقی و مشخص در انتخاب مربیان، دست خالی بودن بسیاری از مربیان در ارائه برنامه ی سیستمی، عدم بهره مندی از کارراهه...

ادامه مطلب