به چپ چپ

سریع، محکم به چپ؛ این سه کلمه به خودی خود معنای خاصی ندارد ولی وقتی بشنویم این ها لب خوانی داور دیدار صبا و استقلال قبل از زدن ضربه پنالتی سرنوشت ساز جام حذفی بوده است معنای خاصی پیدا می کند. به نظر من اظهار نظر کردن و تحلیل در مورد این که آیا واقعاً تبانی در کار بوده است یا خیر در حیطه صلاحیت مردم و رسانه ها نیست. هر چند تبانی تا این اندازه چیپ و سطحی آن هم در انظار عمومی ومقابل دوربین های پیشرفته ی تلویزیونی کمی بعید و دور از عقل به نظر می رسد و...

ادامه مطلب