بورس از نو

بازسازی بورس: بورس از نو باید بازسازی شود. این یکی از مهم ترین راه های رونق اقتصادی در کشور است. بازار سرمایه، بورس و فرابورس در روند طبیعی فعالیت خود سهم مهمی در شکوفایی اقتصادی کشور دارند ولی با دخالت دولت دوازدهم و گروهی از سودجویان از خدا بی خبر و از بین رفتن اعتماد عمومی به بورس و خیانتی که در این امر انجام شد گروه وسیعی از مردم و تولید کنندگان آسیب های زیادی دیده اند و به خاطر منافع گروهی اندک ولی تمامیت خواه امنیت این عرصه مهم اقتصادی به شدت آسیب دید. الان هم سبز و قرمز شدن های بی دلیل و بادلیل بورس و عدم ثبات و استقرار یک روند طبیعی بسیاری از سرمایه گذاران را ناامید کرده و خیلی از آن ها به بازارهای غیرمولد همچون ارز، سکه، طلا و … هجرت کردند و عطای بورس را به لقایش بخشیدند.

ادامه مطلب