خودت هیس!

وقتی تماشاچیان سرخ پوشان بعد از ورود بیرانوند به زمین برای گرم کردن تشویقش نکردند و حتی بعد از دقایقی به تشویق رادوشویچ پرداختند نشان از آغاز یک حال گیری شدید از وی در بازی پرسپولیس مقابل پدیده بود. همچنین در اواسط بازی زمانی که هواداران با به رخ کشیدن احمد رضا عابدزاده ی بلند بالا در برابر بیرانوند قد بلند! درآمدند مرد شماره یک تیم ملی دیگر تاب نیاورد و خطاب به هوادران علامت هیس نشان داد. امری که در پایان بازی و در هنگام ورود به رختکن هم تکرار کرد تا نشان دهد این رشته سر دراز دارد. اما...

ادامه مطلب