ولنگاری و بی اهتمامی فرهنگی

امروز که بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد توقع برآن است که تحولات فرهنگی شایسته ای در جامعه نهادینه شده باشد تا هدف اصلی انقلاب که همانا احیای ارزش های اسلامی و انقلابی با تبیین سبک زندگی اسلامی ایرانی بوده است تحقق یافته باشد.ولی واقعیت آن است که متأسفانه علی رغم تلاش های صورت گرفته مقوله ی فرهنگ در کشور همچنان با چالش ها و مسائل عمده ای درگیر است که گاهی اهمیت این مشکلات تا بدان جاست که بنا به فرموده ی رهبر انقلاب خواب را از چشمان ایشان می رباید و یا اینکه اخیراً...

ادامه مطلب