تلخ کامی خودشیرینی

تیمی که از پنجرۀ نقل و انتقالات محروم بود و با تعداد زیادی جوان پا به عرصۀ مسابقات گذاشت، خوب هم بازی می کرد، نسبتاً نتایجش با توجه به شرایطی که در آن قرار داشت قابل قبول بود، هیچ وقت سابقۀ قهرمانی هم نداشته که حالا منتظر خلق اتفاق ویژه ای برایش باشند و یا مثلاً حالا که جایگاهش در صدر جدول نیست خدشه ای در سابقه اش ایجاد گردد را یحیی گل محمدی در اختیار داشت.

ادامه مطلب