این پول ها خوردن ندارد

اصطلاح پولشويي یا تطهیر پول براي شرح فرآيندي مورد بهره برداری قرار مي گيرد که در آن پول به صورت غيرقانوني يا اصطلاحاً کثیف در اثر نوعی فعالیت نامطلوب مثل؛ قاچاق، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... در چرخه اي از فعاليت های پولی و مالی تطهیر یا شسته شده و به صورت قانوني و مشروع نشان داده می شود. در جریان پولشويي اشخاص يا سازمان‌ها اقدامات و فعاليت‌هاي غيرقانوني را صحيح جلوه داده و درآمدهاي حاصل شده را داراي منشأ قانوني می دانند. پولشويي يکي از شريان‌هاي تجارت مجرمانه جهاني تلقي مي‌شود؛ زيرا ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم بوده و نقش...

ادامه مطلب