مدیریت و تفکر ناب؛ راهی به سوی احیای سازمان

چکیده: کدام مدیر است که دوست نداشته باشد، اتلاف کمتری در کسب و کار خود داشته باشد؟ چه کسی نمی خواهد هزینۀ کمتری برای تولید محصول یا ارائۀ خدمات خود بپردازد؟ آیا کسی هست که دوست نداشته باشد به نیاز واقعی مشتریان خود پاسخ دهد؟ در این مقاله اصول تفکر ناب را با هم بررسی می‎کنیم. این اصول، الگویی را در اختیار ما قرار می‎دهند که بتوانیم با کمترین هزینه و اتلاف، آنچه را که واقعاً مشتریانمان دوست دارند، به آن‎ها ارائه کنیم. ناب یعنی انجام بیشترین با کمترین! واژه ناب را خانم آزاده رادنژاد مدیر واحد انتشارات مؤسسه ناب...

ادامه مطلب