تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد

فرض کنید در جایگاه شغلی مهمی قرار دارید که بسیار استرس زا و پرمشغله بوده و در ارتباط با آن موظف به پاسخگویی در برابر میلیونها نفر از مردم و گروه کثیر رسانه ها هستید. علاوه بر این باید تمامی نتایج و خیر و شر آن شغل که یک تشکیلات عریض و طویل دارد را نیز به گردن بگیرید. در همین راستا برای پیش برد

ادامه مطلب