موانع و راهکارهای توسعه صنعت گردشگری در منطقه جلفا

نویسنده: بابک محمدزاده علمداری صنعت گردشگری یکی از پرسودترین و همچنین کم هزینه ترین محورهای توسعه اقتصادی در دنیا لقب گرفته است.منطقه جلفا به سبب وجود یکی از بی نظیرترین موقعیتهای گردشگری از لحاظ زیبایی، تنوع و فراوانی جاذبه ها و... قطعا میتواند قطب گردشگری کشور و‌ حتی دنیا باشد ولی این ظرفیتها بهاءلازم داده نشده وفرصتهای بسیاری در حال از دست رفتن است. اهمیت صنعت گردشگری: صنعت گردشگری یکی از پرسودترین و همچنین کم هزینه ترین محورهای توسعه اقتصادی در دنیا لقب گرفته است.گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی به سومین صنعت درآمدزای جهان تبدیل شده است.ضمن اینکه میزان سرمایه‌گذاری برای...

ادامه مطلب