خودمان باشیم

بازی تیم ملی فوتبال ایران در برابر قطر علاوه بر نتیجه و عاقبت خوشی که داشت در صورت دقت نظر و ژرف نگری می تواند آموزه های ارزشمند دیگری نیز به همراه داشته باشد که منافعش بسیار بیشتر از سه امتیاز بازی است.  اول این که فرصت طلبی و حرفه ای گری از قوانین نانوشته ی

ادامه مطلب