در مسیر جاده ابریشم

نویسنده: مهدی یاراحمدی خراسانی اقتصاد مقاومتی گسترۀ وسیعی از برنامه‌ها و اقدامات عمیق، راهبردی و پایدار را دربرمی‌گیرد كه انجام اصولی و مستمر آن در نهایت منجر به شكل‌گیری سطحی از توانمندی می‌شود كه در عین پویایی و چابكی، در برابر چالش‌ها و نوسانات گوناگون قدرت اثرگذاری و انعطاف پذیری بالایی دارد. خوداتكایی، رشد مداوم و پایدار، اشتغال‌زایی، ایجاد ثروت و سرمایه ملی و در نهایت درون‌زایی و برون‌گرایی ازجمله مهم ترین شاخصه‌های این نوع از توانمندی اقتصادی است كه ذیل عنوان «اقتصاد مقاومتی» تبیین می گردد. مسلماً تحقق این امر علاوه بر سیاست های ابلاغی و برنامۀ جامعی که در سطح...

ادامه مطلب