جام جهانی در روسیه است نه سوریه

تخلف آشکار AFC ، این مسابقه نباید برگزار می شد، زمین بد عامل نتیجه نگرفتن ایران، با توجه به کیفیت زمین مساوی هم نتیجه ی قابل قبولی برای ما بود، بازی در این زمین آبروی فوتبال آسیا را برد و ده ها یادداشت و مقاله و تحلیل با این مضامین بعد از بازی ایران با سوریه در مرداب مالزی دیده و یا شنیده ایم. که البته تقریباً تمامی آن ها صحیح و بدون اغراق است. اما آقایان عزیز این مشکل شماست! ما به این حرف ها و مشکلات کاری نداریم. به روسیه فکر کنید نه سوریه. تیم ملی ایران باید در...

ادامه مطلب