زندگی کردن “جَنَم” می خواهد

⛱ جنَم داشته باش و آن طوری که دلت می خواهد زندگی کن. خودت فرمانده بلامنازع زندگی ات باش و اجازه نده امر و نهی دیگران یا سلایق و خواسته هایشان تو را از دوست داشتن هایت باز دارد. راحت باش هر کاری دلت می خواهد انجام بده. فقط حق کسی را پایمال نکن، دل کسی را نشکن، پایت را داخل کفش کسی نکن و یادت باشد خدایی هست که همه چیز را خوب می بیند. بعد دیگر هیچ چیز اهمیتی ندارد جز تو و خواسته های دلت. شادمانه و عاشقانه زندگی کن آن طوری که دلت می خواهد.

ادامه مطلب