دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

✅ آن هایی که صرفاً قصد خدمت دارند و خالصانه و مجاهدانه «دست از مس وجود» همچون مردان راه عشق و پارسایی شسته و کمر همت برای کسب #رضای_الهی و خدمت مومنانه و آگاهانه به مردم می بندند عاقبت کارشان ختم به خیر است و به گونه ای «ققنوس وار» به وصال الهی می رسند. ایشان همان هایی هستند که تمامی مردمان زمانه ی خود را مجذوب ارزش های والای اخلاقی و کرامات انسانی خود نموده و برایشان به الگویی شایسته تبدیل می شوند.

ادامه مطلب