بررسی جايگاه حقوق بشر ميان ايالات متحده و كشورهای خاورمیانه

نویسنده: عباس جهان آبادیان چکیده: مسأله حقوق بشر یکی از موضوعات مهم نظام بین الملل محسوب می شود. امروزه حقوق بشر و آزادی های اساسی در قانون اساسی بسیاری از کشورها مدنظر قرار گرفته و دولتها و حاکمیت دولتها را تحت تاثیر قرارداده است. در این بین ایالات متحده آمریکا کشوری است که از بدو تاسیس در سیاست خارجی خود به این مقوله توجه ویژه ای داشته است، به طوری که در دوران جنگ سرد رقابت در زمينه هاي گوناگون ميان دو بلوك شرق و غرب بر اساس دو ايدئولوژي متفاوت در جريان بود. ايالات متحده نقض حقوق بشر در بلوك...

ادامه مطلب