از ما گفتن بود

علی کریمی سرشار از استعداد و توانایی است. چه آن زمان که فوتبال بازی می کرد و چه الان که کفش هایش را آویخته و منتظر وقوع اتفاقی ویژه است که باز بتواند در عرصۀ مستطیل سبز توانایی هایش را به نمایش بگذارد. چند باری شانس خود را به عنوان مشاور، مدیر فنی و حتی سرمربی در لیگ برتر و لیگ یک امتحان کرد اما خیلی زود که نمی دانم اسمش را بگذاریم بدشانسی یا انتخاب بد مجبور شد عطای آن ها را به لقایش بخشیده و دوباره خانه نشین شود. شاید از سن علی کریمی برای فوتبال بازی کردن گذشته...

ادامه مطلب