سبك رهبري و خلاقيت در سازمان هاي رسانه ای

چکیده: اگر خلاقیت و نوآوری در همه سازمان­ ها امری ضروری و حیاتی باشد، در دنیای رسانه ها و پیام به دلیل نوع فعالیت آنها که از جنس نفوذ، تاثیر و تغییر نگرش، باور، احساسات و رفتار مخاطبان است و همچنین به دلیل تنوع و گوناگونی فعالیت ­ها و تمرکز بر فعالیت­ های فکری و اندیشه ای و از طرفی گستردگی رقابت در این عرصه، از اهمیتی مضاعف برخوردار است.خلاقیت به دلایل مختلفی ایجاد شده و توسعه می­یابد و هر یک می­تواند محـــل مطالعه و دقت محققان و صاحب­نظران واقع شود، اما در مطالعات سازمان و مدیریت کمتر روی سبک...

ادامه مطلب