رویکردهای نوین اجرایی خلاقیت و نوآوری در سازمان

نویسنده: محمد نعمتی گودرزی چکیده: در این مقاله ابتدا مباحث پایه‌ای خلاقیت و نوآوری، شامل تعریف خلاقیت و نوآوری، تمایز خلاقیت و نوآوری در سازمان، ویژگی‌های افراد خلاق، ویژگی‎‌های سازمان‌های خلاق، فرایند خلاقیت و نوآوری مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن رویکردهای جدید اجرایی خلاقیت و نوآوری در سازمان مورد بررسی خلاصه قرار خواهند گرفت. خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمـان بوده و آگاهی از فنون و تکنیک‌های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران و سایر کارکنان سازمان است. کلمات کلیدی: خلاقیت، نوآوری، سازمان خلاق، تمایز خلاقیت و نوآوری، ابداع، اصول خلاقیت مقدمه در...

ادامه مطلب