سرمایه ‌گذاری کسب‌وکارهای نوپا چگونه عمل می کند؟

منبع: پایگاه خوشفکری سرمایه تاثیر زیادی در موفقیت استارتاپ ها دارد اما اهمیت این تاثیر در موفقیت استارتاپ ها شاید در نوشته های فارسی زبان کمتر اشاره شده است. بر آن شدیم تا در خوشفکری، سلسله تحقیقاتی در مورد روشهای سرمایه گذاری در استارتاپهای موفق انجام داده و نتایج آن را با شما دوستان عزیز و فعالان حوزه کارآفرینی به اشتراک گذاریم.در این مطلب، صنعتی به نام “صنعت سرمایه گذاری در شرکت های نوپا” معرفی می شود. هدف این است که آنچه پشت پرده قرار دارد و صنعت عظیم کارآفرینی آمریکا را به پیش می راند، مورد بررسی قرار گیرد. یک داستان آشنا این...

ادامه مطلب