دانشکده فوتبال

نه ورزشی است و نه سابقۀ مدیریت در یک باشگاه ورزشی را دارد، برای یک دوره ی کوتاهی به دلایل سیاسی و یا ارتباطات خاص سرپرست و یا مدیرعامل فلان باشگاه بوده و چندین سال است که دیگر هیچ خبری از او نیست، چون سابقه ی ورزشی چندانی هم نداشته آرام آرام دیگر از او و عملکردش در ذهن مردم خاطره اینمانده است تا این که نامه ای از فیفا می رسد و همه چیز را برهم می زند. فلانوویچ، یا فلانواریو یا اسامی عجیب و غریبی از این دست که هیچ کس یادی از آن ها در ذهن ندارد در...

ادامه مطلب