بعضی وقتا دستم می‌لرزه

«در پارکی که بچه‌ها در پس‌ زمینه تصویر در حال بازی هستند، دوربین زوم بک می‌کند و به نیمکتی می‌رسد که پیرمردی در کنار پسربچه‌ای ۷ ساله نشسته‌‌اند. در نمای روبرو، دست پسربچه در میان دستان پیرمرد است. پسربچه دردمندانه با پدربزرگ درددل می‌کند و پدربزرگ با او همدردی می‌کند.

ادامه مطلب