فواره ای که سرنگون نمی شود

دلار بالا می رود همه چیز گران می شود، کمی پایین می آید باز هم گران می شود،  قیمت سکه رکورد می زند تورم بالا می رود، قیمتش کاهش پیدا می کند باز هم تورم بالا می رود، بنزین ثابت می ماند قیمت ها در بازار ثابت نمی ماند، بنزین گران می شود تورم بیداد می کند. خلاصه تنها فواره ای که در کشور ما هر چقدر بالا می رود سرنگون نمی شود تورم است! اکنون دیگر نظام عرضه و تقاضا که هیچ کل اصول اقتصادی در بازار ما نقض می شود، خصوصاً رفتار مصرف کننده که در ایران شاهکار...

ادامه مطلب