از رسم عاشقی تا رسم روزگار

ببخشید اگر قدم ما آن‌قدر سبک نبود که با آمدن‌مان؛ درهای رحمت به سوی شما گشوده شود، مشکلات زندگی تان حل شود، مرغ تان تخم دو زرده بگذارد، کبک تان خروس بخواند، فیل تان یاد هندوستان کند، در بین اهالی محل شما آن همسایه ای شوید که مرغش غاز است یا بامش بیشتر.

ادامه مطلب