حرفِ دل

⛱ نمی‌دانم این “دل” که می‌گویند دقیقاً کجای وجود آدمی است که گاهی می‌گیرد، گاهی تنگ می‌شود، گاهی سرد می‌شود، گاهی گرم. چرا برخی را بیدل می‌خوانند، گروهی را سنگدل، عده‌ای را بُزدل می‌دانند و برخی را پُردل.

ادامه مطلب