کسی به ما شادمانی را یاد نداده

⛱ دلخوشی هایتان را زیاد کنید، سعی کنید از هر چیزی که می شود لذت ببرید تا سالم بمانید و سالم زندگی کنید. راحت بخندید. شادمانه ها را از دست ندهید. بگذارید شما را الکی خوش بدانند یا پشت سرتان هر چه می خواهند بگویند و هر جوری می خواهند قضاوت کنند. باور کنید اصلاً دیدگاه دیگران در مورد شما و زندگی تان اهمیتی ندارد. یاد بگیرید شادی خود را به اما و اگرها و دیگرانی که شاید قدرتان را نمی دانند متصل نکنید. این جهان زیبایی زیاد دارد؛ از آن لذت ببرید. خداوند شما را آفریده، از روح خود در وجودتان دمیده و خلقت خویش را تحسین کرده تا هنرمندی شما در چگونه زیستن را به نظاره بنشیند و رحمتی بی پایان نصیب وجود شریف تان بکند. با همه مشکلاتی که وجود دارد می شود خوب و شاد زیست، گناه نکرد، مردم را آزار نداد، دیگران را در شادمانی شریک کرد، محبت ها را تکثیر کرد و از نعمت های خدا لذت برد.

ادامه مطلب