او نمی فهمد!

? او نمی فهمد!✍️ مهدی یاراحمدی خراسانی⛱ او نمی فهمد! فقط همین. یعنی هیچ اشکالی ندارد. خیلی هم آدم خوبی است. حسن نیت دارد. اهل حال گرفتن و نامردی هم نیست. ولی عیب بزرگی دارد. نمی فهمد! این کلمه شاید خیلی مختصر باشد. ولی معنای عمیقی دارد. درک واقعی از عشق، محبت، عاطفه، گذشت و هر چیزی دیگری از این جنس را ندارد. به خدا توقع ندارم احساسی باشد و یا دلش زود بلرزد. به هر حال هر آدمی سرشت متفاوتی دارد. فقط دلم می خواست دست و پا زدن های من را درک کند. احساسات مرا نادیده نگیرد، خودش...

ادامه مطلب