” تنها زندگی کردن ” را یاد بگیرید !

⛱ “تنها زندگی کردن” را یاد بگیرید! بشر مدت‌هاست دیگر یک موجود اجتماعی نیست. زمانه به گونه ای پیش رفته که هر کسی خودش مانده با دردهای دلش. نه می توانی با کسی درددل کنی، نه کسی حال شنیدن غم و غصه هایت را دارد، حساب و کتاب زندگی و قرض و قله هایت فقط بر گردن خودت خواهد بود، کسی نه می خواهد و نه می تواند به تو کمک کند یا چندرغاز وام بدهد تا چاله چوله هایت را پر کنی، اگر اختلاف یا مشکلی با کسی داری به دیگران ربطی ندارد کسی به تو در حل آن کمکی نمی کند. آخرالزمان واقعی است، پدر و پسر از حال هم خبر ندارند، مادر و دختر کاری به کار هم ندارند و خواهر و برادر هم که مدت‌هاست هم را نمی بینند. خلاصه همان طور که در جاقبرت تنها تویی و اعمالت امروزه تنها تویی و تو که باید بتوانی با خودت در دنیا تنها زندگی کنی و این چهار صباح عمر را به گونه ای پشت سر بگذاری. هر کسی با زبان بی زبانی می گوید گوش ما پر است از درد و رنج و غم دست از سر ما بردار!

ادامه مطلب

در جان خسته من

جان خسته من تحمل آتشفشان درونم را ندارد. این جسم ناتوان نمی تواند عظمت روح متعالی را به دوش بکشد. پس باید برای ماندن و جاودانه شدن راهی دیگر برگزید. من و حرف های صادقانه، ناگفته های عاشقانه و دلهره های ناتمام می خواهیم از بند دنیای فانی رها گردیم و به سوی آسمان ها پر بکشیم. پس بال های مرا باز کنید تا به ناکجاآباد ذهنم پر بکشم و از این همه نامردمی ها رهایی یابم. دیگر نه می توانم نه می خواهم این مسیر را ادامه دهم. هر آنچه شما می گویید همان قبول است. حتی حرف های...

ادامه مطلب