تلفن چی های همه کاره

⛱ آقای دکتر دستور دادند، مهندس گفت، حاجی پیام داده، بفرستید دفتر معاونت، گفتند همین الان راننده بیاد، این دستور شخص مدیرکل است، این فرمایش استاندار است، جناب شهردار این طور گفتند، جناب وزیر قراره تشریف بیارن بازدید و … این چند جمله مطلع کلام و تماس بسیاری از مسئولین دفترها، مدیران دفتر یا به تعبیر عامیانۀ آن منشی ها و تلفن چی های مقامات مسئول است. همان هایی که بعد از دوره کوتاهی که پیام ها و دستورات مقامات را به مرئوسین و سایر مسئولین سازمانی منتقل می کنند آرام آرام یاد می گیرند در موارد فراوانی جای مدیران شخصاً اجتهاد کرده و دستور صادر کنند. دستوراتی که بیشتر در راستای منافع شخصی خود آن هاست و در بسیاری از موارد اگر مقام مسئول از آن باخبر باشد قطعاً مخالفت می کند.

ادامه مطلب