همه در خانه بمانید به جز مسئولان!

لطفاً پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنید، حتماً ماسک بزنید و برای حفظ سلامتی خود و دیگران همه در خانه بمانید به جز مسئولان! از زمان شروع کرونا تا به امروز مردم شاهد دولتمردانی کم تحرک بودند که از دفتر کار خود خارج نمی شدند. آن قدر جانشان ارزشمند بود و در باور خود حضورشان برای مردم اهمیت داشت که حتی برای تقدیم لایحه بودجه و یا دفاع از وزیر پیشنهادی خود هم پای از محل کار بیرون نمی گذاشتند و معتقد بودند ستاد ملی کرونا (که اتفاقاً خودشان هم ریاست آن را برعهده داشتند) اجازه نمی دهد!

ادامه مطلب