اقتصاد در بخش مراقبت های ویژه

دیگر نه می شود پنهان کرد نه لاپوشانی، نه انکار قابل قبول است نه توجیه، اصلاً هم فرقی ندارد که تقصیر دولت و تحریم است یا برجام و مذاکرات. رهبری و مردم از شرایط گله دارند و راضی نیستند و اکنون همه این واقعیت تلخ را می دانیم و به گونه ای گرفتار آن شده ایم که حال اقتصاد کشور خوب نیست. سفره مردم کوچک و کوچک تر شده و حتی بسیاری از اقلام مهم نیز از سر سفره ها برداشته شده و سبد کالای خرید خانوار محدود به موارد خیلی خیلی ضروری گردیده است.

ادامه مطلب