روز دانشجو نداریم

شاید در حال حاضر چیزی به اندازه ی علم و دانش در کشور ما مظلوم نیست. از هر جهت که فکر کنید ما به این امر مهم بی احترامی می کنیم و شأن و منزلت آن را پایین آورده ایم. باور بفرمایید قصد ندارم با گفتاری تلخ ذهن شما خواننده محترم را درگیر کنم فقط می خواهم با توجه به این که به عنوان یک فعال دانشگاهی که سال ها درگیر فرآیندهای تدریس از جنس آموزش و پژوهش هستم از مسائلی با شما درددل کنم که برای همه ی علاقمندان عرصه ی علم و دانش آزار دهنده است. تصور بفرمایید یک...

ادامه مطلب