رژه بی تدبیری

«مایه تاسف است که کمیته المپیک، آن‌چنان که باید و شاید کارگروه مد و لباس را قبول ندارد. این نشان می‌دهد که حتی سازمان‌های دولتی هم جزیره‌ای عمل می‌کنند و آن پیوستگی لازم را با یکدیگر ندارند در صورتی‌که کارگروه مد و لباس در این سال‌ها توانسته اعتماد بهترین طراحان و تولیدکنندگان را جلب کند و از همکاری آنها بهره ببرد.» این ها بخشی از گلایه های نسبتاً تند دبیر کارگروه مد و لباس کشور است که ضمن اشاره به لباس های نامناسب ارائه شده برای ورزشکاران المپیکی کشور و با نقد جزیزه ای عمل کردن سازمان های دولتی در...

ادامه مطلب