اوضاع و احوال اقتصاد

 اوضاع و احوال اقتصاد ایران عجیب و غریب است. گویی همه چیز در جریانات اقتصادی کشور تأثیر دارد جز شاخص های اقتصادی،  انگار نظرات همگان در اقتصاد کارگشاست جز اقتصاد دانان و اساتید مجرب دانشگاه. دیگر نه عرضه تعیین کننده است نه تقاضا. نه جریان تولید می تواند قیمت ها را کنترل کند نه نرخ ارز. احتکار دیگر گناه نیست، گران فروشی همانا زیرکی است، رانت خواری و ویژه خواری که حق مسلم عده ای از افراد است و از شیر مادر و ارث پدرشان حلال تر، غل و غش در معامله که نمک آن است و خلاصه به قول معروف و با عذرخواهی از شما خوانندگان محترم تا دلتان بخواهد مردم را به مرگ می گیرند تا به تب راضی شوند.

ادامه مطلب