چرخه معیوب برای تحقق نقش آفرینی جوانان

رهبر انقلاب در پیامی به نشست اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا خواستند «جوانان آماده نقش آفرینی شوند» توصیه ای که از سوی ایشان جدید نبوده و نیست و سال ها بر حضور و نقش آفرینی جوانان در عرصه های مختلف علمی، هنری، اجرایی و … تأکید داشتند. اما واقعیت تلخ آن است که در مسیر نقش آفرینی جوانان با چرخه ای معیوب مواجه هستیم. از طرفی هنوز حجم بالایی از ظرفیت های اجتماعی و مدیریتی کشور در اختیار بازنشستگان و افرادی است که سال ها (حتی با وجود ناکارآمدی) بر مناصب کلیدی و جایگاه های تصمیم گیری تکیه زدند و فرصتی به نسل جوان نمی دهند،  از طرفی دیگر تا سخنی با موضوع جوانگرایی و یا به تعبیر رهبری نقش آفرینی جوانان در مسائل اساسی مطرح می گردد پای بی تجربگی و ناآمادگی آن ها را پیش می کشند.

ادامه مطلب