«مسئولان» بجای «مقامات»

همان‌ گونه که هر انسان سالمی برای پیشگیری از بیماری باید شاخص های سلامتی خود از لحاظ فشار خون، میزان آب بدن، ضربان قلب و …. را مرتب مورد ارزیابی و سنجش قرار بدهد، هر حرکت و انقلابی نیز می بایست همواره مسیر و جهت حرکت خود را با شاخص های اولیه و استانداردش مطابقت دهد. انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر بخواهیم اهداف، ماهیت و دلایل رخداد انقلاب اسلامی را در قالب یک واژه تعریف کنیم باید بگوئیم «عدالت». عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خود. بر این اساس در گام دوم انقلاب باید بررسی کنیم که آیا از لحاظ؛ «سبک زندگی»، « استقلال فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی»، «رفاه مردم و مسائل دیگر از این دست» همه چیز در جای خودش قرار دارد یا خیر؟ آنچه مسلم است جمهوری اسلامی ایران با ماهیتی انقلابی، بر اساس نظریه دموکراتیزاسیون و سکولاریزاسیون قابل تبیین نیست و تحلیل و تبیین دیگری می طلبد. بر همین اساس اکنون که بیش از چهار دهه از این جنبش الهی و مردمی می گذرد باید نسبت به آسیب شناسی آن اقدامات موثری صورت پذیرد. برای تحقق این مهم به ابزارهایی نیاز داریم:

ادامه مطلب