نقش اینترنت اشیا در هوشمندسازی شهرها

اینترنت اشیاء (آی او تی) پدیده ی شگفت انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر است. الگوی هوشمندی که به کاربران یاری می رساند تا اشیا را به اینترنت متصل نموده و آن ها را کنترل و مدیریت نمایند. این فناوری مدرن قادر است که برای هر موجودی (انسان، حیوان و یا اشیا) قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت را فراهم آورد.  امری که می تواند برای کارهایی آسان همچون؛ روشن کردن لامپ های یک بلوار شهری انجام پذیرد یا برای امور پیچیده ای همچون نظارت و کنترل زیر ساخت های شهری و ترافیک عمومی طراحی گردد. با توسعه مفاهیمِ نظری و عملی اینترنت اشیا شهرها وارد دوران جدیدی در حوزه هوشمندسازی گردیده اند.

ادامه مطلب