جذب حداکثری و دفع حداقلی

یکی از موارد بسیار مهمی که از ابتدای نهضت اسلامی ایران همواره مورد تأکید امام راحل و بعد از آن رهبر انقلاب بوده و هست وحدت کلمه، اتحاد ملت و دستیابی به اهداف مشترک آحاد جامعه در مسیر پیشرفت مادی و معنوی کشور است. در  سرزمینی که اقوام مختلف از لر، کرد، فارس، بلوچ، ترک، عرب و … با ادیان مختلف اسلامی و غیر اسلامی یا مذاهب متفاوت شیعه و سنی با گستره وسیع جغرافیایی و مرزهای مشترک طولانی با بیگانگان زندگی می کنند بدون شک این مهم یکی از پیش نیازهای اساسی برای مانایی و پیشرفت است.

ادامه مطلب