پاشنه آشیل مدیریت شهری

آن چه مسلم است یکی از مهم ترین کاستی ها و نقاط ضعف مدیریتی در پنج دوره گذشته استقرار شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور حوزه مدیریت منابع انسانی بوده است. با توجه به اینکه ورود و خروج نیروها در شهرداری ها با محدودیت های قانونی و سفت و سخت (از جنس آنچه در وزارت خانه ها و سایر نهادهای دولتی وجود دارد) مواجه نیست یا به بیان دیگر در این زمینه راه های مختلفی برای دور زدن و یا تفسیر متفاوت از قانون وجود دارد همواره ترکیب نیروی انسانی و خصوصاً ترکیب مدیریتِ سطح کلان شهرداری ها (به ویژه در کلان شهرها) سیاسی، بی نظم و سلیقه ای بوده که این مسأله آسیب های فراوانی به کیفیت عملکرد مدیریت شهری در کشور وارد کرده و به پاشنه آشیل مدیریت شهری تبدیل شده است.

ادامه مطلب