سو استفاده به احسن وجه

وادادگی و بی مسئولیتی دولت های یازدهم و دوازدهم در مقوله سلامت مالی و اداری کشور را در برابر چالش جدی «مبارزه با فساد» قرار داده است. شاید آن روزی که رئیسی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری هدف عمده خود برای حضور در میدان را «مبارزه با فساد در دولت به جای مبارزه با فاسد در قوه قضاییه» اعلام کرد و ریشه ها و منابع اصلی فساد را نشانه رفت عده ای این ادعا را صرفاً یک موضوع تبلیغاتی قلمداد کردند ولی اکنون به خوبی می توان فهمید آن چه او در جایگاه مسئولیت در دستگاه قضا مشاهده کرده واقعیت های تلخ و آزار دهنده ای بوده که وی را ترغیب به این امر نموده است.

ادامه مطلب