هوچی گری

1: نفت تهران در جام حذفی به قضاوت داور اعتراض دارد آن قدر شدید که سرمربی تیم بازیکنانش را به ترک زمین فرا می خواند. هر چند بعداً بیرون کشیدن تیم را تکذیب کردند ولی آنچه از قاب تلویزیون دیده شد همان بود.2: بر علیه سیاه جامگان به حق یا ناحق پنالتی گرفته می شود سرمربی تیم که به تازگی محرومیتش به پایان رسیده می خواهد تیم را بیرون بکشد. آن قدر کنار زمین هوچه می کنند که داور پنالتی را لغو می کند. 3: یکی از مربیان لیگ برتر به برنامۀ آماده سازی تیم ملی اعتراض می کند سرمربی تیم...

ادامه مطلب