امان از بلاتکلیفی های مدیریتی

یکی از مهم ترین دلایل ناکارآمدی نظام مدیریت کشور دوره های طولانی برزخ سازمانی، تعلیق، بین التعطیلین بودن و مواردی دیگر از این دست می باشد. عنایت بفرمایید همواره چندین هفته مانده به پایان سال و چندین هفته بعد سال جدید بسیاری از امور به اصطلاح تق و لق می شود.

ادامه مطلب

صیانت از حقوق ملت

اصلاً بنا ندارم در این مجال به چند و چون و یا کم و کیف طرح صیانت از فضای مجازی بپردازم. هرچند اعتقاد دارم فضای مجازی نباید به این ولنگاری باشد و حتماًً باید قوانینی در جهت مدیریت و بهره برداری مطلوب از آن طراحی و تصویب گردد ولی تحلیل و اظهار نظر در ارتباط با محتوا و ضرورت این طرح بماند برای بعد. فقط خواستم در این راستا سئوالی که ذهن بسیاری از افراد جامعه را به خودش مشغول ساخته است مطرح نمایم. آیا در روند قانون گذاری و یا به قول رئیس محترم مجلس ریل گذاری نمایندگانِ ملت، اولویت بندی موضوعات و یا اقتضائات زمانی مسائل مورد توجه دست اندرکاران امور قرار دارد یا خیر؟

ادامه مطلب