رویای شیرین فرهاد

بسیاری از روزنامه ها و رسانه های ورزشی ظرف یکی دو روز گذشته تیترهایی از قبیل؛ «ردپای فرهاد در بازگشت برزای» یا «دستیاری فرهاد مجیدی در استقلال» کار کرده اند. این که نهایتاً مناسبات فی ما بین فرهاد مجیدی و استقلال به کجا می رسد را نمی دانم. تنها یک موضوع ذهن مرا مشغول نموده است. مجیدی برای آبی ها یک برگ برنده و یا رویایی شیرین است که روزی خواهد آمد و همان طور که در دوران بازیگری بارها دل هواداران را شاد نموده است در عرصۀ مربی گری هم بسیاری از آرزوهای آن ها را برآورده می کند. همین...

ادامه مطلب