نرو به جهنم

اینجا کاملاً آزادید. هر حرفی دلتان می خواهد بزنید. هر گونه کلیپ، فیلم، فایل و یا تصویری را که دوست داشتید ارسال کنید. از فرستادن هیچ شایعه و خبری، درست یا غلط نهراسید. هیچ شرط و محدودیتی در کار نیست. کسی هم به کارتان کاری ندارد و مؤاخذه نمی شوید. اگر از کسی دلخوری دارید و می خواهید آبرویش را ببرید اینجا دقیقاً همان جایی است که فرصتش را برای شما فراهم می کند. نه هزینه ای دارد نه پیامدی. احتمالاً چون فضای مجازی است هر گونه تهمت، دروغ، غیبت، مسخره بازی و بی بند و باری هم گناه محسوب...

ادامه مطلب