آمادگي بحران نداريم!

شايد بارها و بارها اين جمله را از افراد مختلف در موقعيت هاي گوناگون شنيده ايد که «در کشور ما بحران مديريت وجود دارد.» شايد علاوه بر اين خود شما هم به اين نکته اذعان داشته و هر جا که لازم ديده ايد شخصاً به شيوه مديريت در کشور خصوصاً در نهادها و سازمان هاي دولتي انتقاد کرده ايد. برخي از اين انتقادها به شيوه انتصاب مديران اشاره مي کند که بر اساس شايستگي صورت نمي پذيرد، برخي برنامه ريزي مديران را نقد مي کنند، تعدادي از انتقادها عدم بهره وري از امکانات و منابع را شامل مي شود و...

ادامه مطلب