مانع تراشی ها

حالا که تحریم ها هر روز شکل و رنگ جدیدی به خود می گیرد و با روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده از یک سو و ماه های پایانی دولت یازدهم در ایران از سوی دیگر بسیاری از رویه ها و رویکردهای اقتصادی شفافیت لازم را ندارند، همچنین اکنون که ابهام ها در نحوه ی از سرگیری مذاکرات و تکلیف نامعلوم برجام پیش روی ماست بی شک بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی و تمرکز و حمایت حداکثری از توان تولید داخلی به منظور دسترسی به رونق و جهش تولید هستیم. عرصه تولید و صنعت مقدس است. با خود مفاهیمی ارزشمند از جنس اشتغال، هم افزایی، مشارکت، استقلال، توسعه خانواده، کاهش معضلات اجتماعی و… را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به همراه دارد. همان عرصه ای است که فرای جریان های مختلف سیاسی و اجتماعی سبب افزایش رفاه عمومی می گردد و می توان با تکیه بر آن بسیاری از مشکلات را برای مردم حل و فصل کرد و سبب افزایش لذت زندگی در آحاد جامعه گردید.

ادامه مطلب