حس خوب زندگی

بر اساس آموزه های اسلام و توصیه های پیامبر اعظم(ص) هیچ نهادی نزد خداوند محبوب‌تر از خانواده نیست. خانواده به عنوان یک نهاد تأثیرگذار در خوشبختى دنیوى و اخروى انسان در منظومه معرفتى اسلام از جایگاه برجسته‌اى برخوردار است.در همین راستا همواره از سوی بزرگان شریعت توصیه های فراوانی در راستای تشکیل خانواده، فرزندآوری، محبت بین زن و شوهر، تشریک مساعی و مهربانی همسران نسبت به هم و مواردی دیگر از این دست ارائه گردیده است.

ادامه مطلب