عرصه‌های وحدت حوزه و دانشگاه

وحدت حوزه و دانشگاه از یادگارهای ارزشمند امام خمینی (ره) است که بیانگر پیوستگی و حرکت پا به پای علم و دین و تأمین‌کنندهٔ سعادت دنیا و آخرت مردم می‌باشد. این مقوله به معنای دخالت این دو نهاد علمی در قلمروهای تخصصی یکدیگر و هم شکل شدن آن‌ها نیست؛ بلکه منظور حرکت آن‌ها به سمت یک مسیر واحد و هدف مشخص می‌باشد. بنا به تعبیر رهبر انقلاب؛ «وحدت حوزه و دانشگاه معنایش این نیست که حتماً بایستی تخصص‌های حوزه‌ای در دانشگاه و تخصص‌های دانشگاهی در حوزه دنبال بشود نه، لزومی ندارد. اگر حوزه و دانشگاه به هم وصل و خوش‌بین باشند، به هم کمک بکنند و با یکدیگر همکاری نمایند خود بخشی از معنای وحدت است.» بر این اساس امروز که در بسترِ مطالعات آینده‌پژوهی مفهوم پیشرفت در چارچوب اقتضائات اسلامی و ایرانی مورد تأکید قرار گرفته است ضرورت این وحدت برای دستیابی به علم و عمل بومی و اسلامی بیش از پیش به نظر می‌رسد. با توجه به نکات مذکور حوزه و دانشگاه در مسیر فرآیند پیشرفت کشور در سایهٔ وحدت نظر و عمل دارای وظایف ویژه‌ای هستند. برخی از مهم‌ترین عرصه‌های وحدت این دو نهاد مهم در مسیر پیشرفت بر اساس اقتضائات کشور به شرح زیر می‌باشد:

ادامه مطلب